kavon.cz

Kalibrace

Akreditovaná kalibrační laboratoř

  • icon

    Kalibrace 0,1-5000 Nm

  • icon

    Dle normy ČSN EN ISO 6789-1

  • icon

    Od roku 1999

Zajišťujeme předprodejní seřízení a kalibraci momentových klíčů včetně rotačních nástrojů v naší akreditované kalibrační laboratoři

Kalibrační laboratoř je organizačně začleněna do firemního systému KAVON CZ s. r. o. a pro zákazníky vystupuje jako samostatné středisko. Kalibrační laboratoř vznikla v lednu roku 1999. V roce 2003 byla v oboru momentu síly poprvé akreditována národním akreditačním orgánem. V současné době splňuje akreditační kritéria podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a na základě vydaného osvědčení může kalibrační laboratoř provádět akreditované laboratorní i externí kalibrace měřidel momentu síly a rotačních nástrojů v rozsahu 0,1–5000 Nm. Kalibrační laboratoř sídlí v provozovně firmy KAVON CZ s. r. o. na adrese Medlešice 139, 538 31 Chrudim.

Kalibrace momentového nářadí se provádí na kalibračním zařízení od firmy NORBAR s návazností na státní etalony ČMI, zpracování výsledků kalibrací je podpořeno vlastním počítačovým programem. Kalibrace se provádí podle interních postupů, které jsou ve shodě s požadavky norem (ČSN EN ISO 6789-1 230780, ISO 5393 a dalších). Kalibrační laboratoř je ve svém oboru pravidelným a úspěšným účastníkem programů zkoušení způsobilosti.

Materiály

ke stažení