KAVON CZ s.r.o. - Uvodní stránka
 
KAVON CZ s.r.o.

Nářadí ruční 
Nářadí ruční elektrické
Vrtačky s el. magnetickým upínáním
Broušení 
Brusivo 
Velmi přesné vyvrtávání a vrtání
Kompresory a vzduchové rozvody
Tváření otvorů a závitů
Měření tažné a tlačné síly 
Příslušenství pro rázové utahováky
Manipulace speciální
Ingersoll-Rand
 
Akreditovaná kalibrační laboratoř momentu síly
Služby servisní
Katalogy ke stažení
 
Zaměstnání - nabídka volných pracovních pozic
Kontakt
     
     
     

 

 

Kalibrační laboratoř č. 2293 v oboru momentu síly

Kalibrační laboratoř vznikla v lednu roku 1999, v r. 2003 byla v oboru momentu síly poprvé akreditována národním akreditačním orgánem. V současné době splňuje akreditační kritéria podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a na základě vydaného osvědčení může kalibrační laboratoř provádět akreditované laboratorní i externí kalibrace měřidel momentu síly a rotačních utahovaček v rozsahu 0,1 – 5000 Nm. Kalibrační laboratoř sídlí v provozovně firmy KAVON CZ na adrese Medlešice 139, 538 31 Chrudim.

Kalibrační laboratoř je organizačně začleněna do firemního systému KAVON CZ a v systému managementu firmy i vůči zákazníkům vystupuje jako samostatné středisko.

Kalibrace momentového nářadí se provádí na kalibračním zařízení od firmy NORBAR s návazností na státní etalony ČMI, zpracování výsledků kalibrací je podpořeno vlastním počítačovým programem. Vlastní kalibrace se provádí podle interních postupů, které jsou ve shodě s aktuálními požadavky norem (ČSN EN ISO 6789, ISO 5393 a dalších). Kalibrační laboratoř je ve svém oboru pravidelným a úspěšným účastníkem programů mezilaboratorního porovnání.

V rozsahu Přílohy k vydanému akreditačnímu osvědčení jsou kalibrační laboratoří prováděny:

  • - Kalibrace momentových klíčů a šroubováků v rozsahu 0,1 - 3 000 Nm v kalibrační laboratoři;
  • - Kalibrace momentu síly rotačních nástrojů v rozsahu 0,1 – 5 000 Nm v kalibrační laboratoři nebo u zákazníka na jím definovaném šroubovém spoji nebo s využitím simulátorů šroubových spojů;

Ke všem kalibracím jsou vypracovány kalibrační listy.

Mimo rámec vydaného osvědčení je možné poskytnout poradenství v oboru momentu síly, poskytnutí podkladů pro stanovení způsobilosti momentového nářadí, provedení řízeného utahování do 4 500 Nm, posouzení násobícího poměru násobičů síly a prostřednictvím servisního střediska firmy zajistit servis a opravy momentového nářadí vybraných výrobců.

 

Osvědčení CZ - strana 1
Osvědčení CZ - strana 2
Osvědčení CZ - strana 3
 
 
 

Kalibrace pneumatického rotačního nástroje s využitím simulátoru šroubového spoje 1500 Nm

Kalibrace elektrického rotačního nástroje s využitím simulátoru šroubového spoje 55 Nm

 

Návrat na začátek strany