KAVON CZ s.r.o. - Uvodní stránka
 
KAVON CZ s.r.o.

Nářadí ruční 
Nářadí ruční elektrické
Vrtačky s el. magnetickým upínáním
Broušení 
Brusivo 
Velmi přesné vyvrtávání a vrtání
Kompresory a vzduchové rozvody
Tváření otvorů a závitů
Měření tažné a tlačné síly 
Příslušenství pro rázové utahováky
Manipulace speciální
Ingersoll-Rand
 
Akreditovaná kalibrační laboratoř momentu síly
Služby servisní
Katalogy ke stažení
 
Zaměstnání - nabídka volných pracovních pozic
Kontakt
     
     
     

 

 

Kalibrační laboratoř č. 2293
v oboru moment síly akreditovaná ČIA o.p.s.

Kalibrační laboratoř vznikla v lednu roku 1999 a byla vybavena měřícím zařízením od firmy NORBAR. Kalibrační laboratoř je umístěna v klimatizované místnosti, kde jsou dodrženy všechny předepsané podmínky pro měření (teplota, vlhkost, sluneční svit).

 

Naše dobrá spolupráce se zahraničními dodavateli nás vedla k rozhodnutí vytvořit kalibrační laboratoř v oboru moment síly akreditovanou ČIA o.p.s. a vyjít vstříc našemu zákazníkovi, kterému nejen nabídneme kvalitní a spolehlivé momentové klíče, ale i podáme pomocnou ruku v případě servisu, následného měření a kalibraci v naší kalibrační laboratoři.

 

Dne 23. prosince 2003 nám bylo vydáno Osvědčení o akreditaci č. 483/2003 a jsme kalibrační laboratoří v oboru moment síly č. 2293 akreditovanou ČIA o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025. Znamená to, že jsme oprávněni kalibrovat momentové klíče po celé Evropě.

 

Akreditace Českým institutem pro akreditaci o.p.s. zavazuje pracovníky kalibrační laboratoře k dodržování a plnění veškerých akreditačních kritérií, zaručujících vysokou přesnost měření během kalibrací. Pro naše zákazníky z toho vyplývá, že budou splněny podmínky certifikačních orgánů na vysokou kvalitu kalibrací a měření momentových klíčů v kalibrační laboratoři akreditované ČIA o.p.s..

 

Firma KAVON CZ s.r.o., která nabízí svým zákazníkům široký sortiment momentových klíčů, se rozhodla vyjít vstříc potřebám svých zákazníků (majitelů momentových klíčů) a vybudovala kalibrační laboratoř na kalibraci momentového nářadí. Zvyšující se nároky na kvalitu měření a požadavky našich zákazníků byly důvodem k tomu, že firma vybavila kalibrační laboratoř takovým kalibračním zařízením, které splní akreditační kritéria ČIA o.p.s.. Kalibrace momentového nářadí se provádí na kalibračním zařízení od firmy NORBAR s návazností na státní etalony ČMI, doplněné vlastním počítačovým programem v rozsahu od 0,1 Nm do 2000 Nm. Kalibrace se provádí ve shodě s vydanou firemní dokumentací, vychází z normy ISO 6789 a ČSN EN ISO 6789 a je v souladu s vydanými dokumenty MPA a EAL.

Osvědčení CZ - strana 1
Osvědčení CZ - strana 2
Osvědčení CZ - strana 3
 
 
 

 

 
 

Návrat na začátek strany