KAVON CZ s.r.o. - Uvodní stránka
 
KAVON CZ s.r.o.

Nářadí ruční 
Nářadí ruční elektrické
Vrtačky s el. magnetickým upínáním
Broušení 
Brusivo 
Velmi přesné vyvrtávání a vrtání
Kompresory a vzduchové rozvody
Tváření otvorů a závitů
Měření tažné a tlačné síly 
Příslušenství pro rázové utahováky
Manipulace speciální
Ingersoll-Rand
 
Akreditovaná kalibrační laboratoř momentu síly
Služby servisní
Katalogy ke stažení
 
Zaměstnání - nabídka volných pracovních pozic
Kontakt
     
     
     

 

 
MARK-10
MARK-10
USA

Mark-10 je americký výrobce měřicích přístrojů tažné a tlačné síly. Od svého založení v roce 1979 se jejich výrobky osvědčily v mnoha aplikacích ve firmách v automobilovém průmyslu, zdravotnických zařízeních, textilním, farmaceutickém, kosmetickém, obalovém, potravinářském a dalším průmyslu.

Výrobky této společnosti se vyznačují svojí praktičností, jednoduchým ovládáním, odolností a vysokou hodnotou. Při návrhu výrobků se využívají nejnovější poznatky z oblasti elektroniky, materiálů a senzorové technologie. Jsou kalibrovány ve firemní laboratoři podle NIST (Národní institut pro standardy a technologie) norem.

Prvním přístrojem pro měření síly se stal revoluční BG přístroj, plně funkční měřidlo v kompaktním provedení za dostupnou cenu. BG byl brzy následován univerzálním indikátorem BGI určeným pro práci s výměnnými senzory pro měření síly nebo krouticího momentu. Poslední dobou se Mark-10 zaměruje na vývoj výrobků, které se staly průmyslově nejvyužívanější a na zkušebních přístrojích nejvíce flexibilní. Inovační procesy pokračují i dnes, firma Mark-10 plánuje další nové přírůstky do svého sortimentu.


Model ESM301/ESM301L
Motorizovaný stojan, 300lb

ESM301 a ESM301L jsou vysoce možnostní nastavitelné motorizované kontrolní stojany pro napínání a sevření testovacích aplikací do 300lb (1,5 kN). Stojany mohou být ovládány buď přímo na displeji stojanu nebo přes PC. ESM301/ESM301L je projektován na jedinečné modulární plošině poskytující vlastní nastavení. Mohou být objednávány individuálně při zadání objednávky nebo přidány až na místě. Integrovaná pojezdová indikace, ochrana před přetížením a hlavně programovatelné parametry dělají ESM301/ESM301L vcelku důmyslným, zatímco intuitivní struktura menu dovoluje rychlé, jednoduché nastavení operace. Přístupové heslo může být naprogramováno k prevenci neoprávněných změn. S robustním a stavebnicovým designem je tento stojan vhodným řešením pro použití v laboratořích a výrobních prostředí.
ESM301 pojezdová vzdálenost je 11,5“, zatímco přidaná délka  ESM301L  pojezdové dráhy je 18“. Ostatní specifikace jsou stejné.

Standardní charakteristika:

 • LCD display s NAHORU, DOLU, STOP a bezpečnostním STOP tlačítkem a měkkým stiskem kláves
 • Volitelná rychlost měřících jednotek (in/min. a mm/min.)
 • Ochranné heslo naměřených parametrů
 • Integrovaná pojezdová tlačítka
 • Odstranitelné příslušenství upnuté na desku s matricí se závitovými otvory
 • Hlídač motorového pojezdu, výkon 0%  rychlostních variant se zatížením
 • Montážní otvory pro uchycení na pracovní stůl
 • Jedinečný mechanický design významně redukuje oheb stojanu
 

           

Specifikace:

Kapacita zátěže: 300 lbF (1,5 kN)
200 lbF (1 kN)
Do 24 in/min (610 mm/min)
>24 v/min (>610mm/min)
Rychlostní rozsah: Standardní
Optimální
0,5-13 in/min (13-330mm/min)
0,02-45 in/min (0,5-1100mm/min)
Maximální pojezd: ESM301
ESM301L
11,5 in (292mm)
18 in (457mm)
Přesnost rychlostního nastavení: 11,5 in (292mm)
18 in (457mm)
Rychlostní variace se zatížením: + 0,2%
Limitní spínač opakovatelnosti: 0,001 in 0,03mm)
Pojezdová přesnost: + 0,002 in (0,05mm)
Pojezdová opakovatelnost: 0,0001 in (0,02mm)
Pojezdové rozložení: 0,001 in/0,02mm
Výkon Univerzální vstup 80-240 VAC, 50/60Hz
Váha (w/o varianta): ESM301
ESM301L
34 lb (15,4kg)
39,5 lb (23,7kg)
Přídavné zařízení: Tyč, malé háčky, střední háčky, #10-32 upínací spojka, zpevňovací deska, měřidlo montážního technického vybavení, souprava nářadí 
Volitelnný znaky Hardware:
 • Multi-funkční kabel, série 5/4 k ESM301 (09-1162) - Zapojení série 5 nebo série 4 měří kontrolní měřidlo. Tento jednoduchý kabel se používá na přenos nastavených hodnot, překročení povolených hodnot a data síly.
 • Sériový kabel, kontrolní měřidlo k PC (09-1056) - Posílá silová a pojezdová data na seriový  kabel via RS-232 do PC.
 • Nástavba stojanu (ESM301-002-1,-2,-3) - Zvyšuje pojezdnou výšku mezi sílou kontrolního měřícího přístroje a základnou zkušebního stojanu. Dostupný v 6“ (150mm), 12“ (300mm), 24“ (600mm) a v délkách na přání zákazníka. Montážní souprava k pracovnímu stolu doporučena.
 • Souprava k uchycení k pracovnímu stolu (ESM301-003) - Příslušenství pro bezpečnou práci na pracovním stole. Skládá se z montážních adaptérů a čtyř sad technického vybavení počítače s imbusovým klíčem k přizpůsobení povrchu nejrůznějších tlouštěk.  Doporučeno v případě objednávky prodlouženého stojanu.

Volitelné kontrolní zařízení:
Níže uvedené možnosti balíčků mohou být zakoupeny při objednávce nebo mohou být přidány na pracoviště během kódového aktivačního procesu. Kompletní variační balíček je také dostupný.

 • Počítačové ovládání (EFO10) - Obousměrná RS-232 brána  poskytuje připojení s PC. Uživatel může vytvořit vlastní klientský program nebo kontrolovat stojan PC za použití odkazu Nexygen™ TCD software. Je k tomu zapotřebí série 5/4 silový kontrolní měřicí přístroj, 09-1056 sekvenční kabel, 09-1162 multi-funkční kabel, ESM301(L) -001 pojezdové údaje a EF011 programovatelný pojezdový limit
 • Funkce programovatelných tlačítek (EF015) - Rozšíření NAHORU a DOLU operačních tlačítek do tří uživatelsky nastavitelných programů:
  1. Údržovatelský (standardní): krátkým stlačením způsobí plynulý pohyb do doby stisku tlačítka STOP.
  2. Krátkodobý: křížová hlava se hýbe pouze pokud stisknete tlačítko
  3. Automatické: krátký stisk způsobí chod údržby; v případě chvilkového podržení tlačítka DOLU způsobí krátkodobý pohyb.
 • Rychlost funkcí NAHORU a DOLU (EF016) - Konfigurace rychlosti pro řízení NAHORU a DOLU.
 • Rozsah nízké přídavné rychlosti (EF017) - Nastavení rozsahu rychlosti do 0.02-13 in/min (0.5-330mm/min)
 • Rozsah vysoké přídavné rychlosti - Nastavení rozsahu rychlosti do 0.5-45 in/min (13-1100mm/min)
 • Kompletní volba balíčku (EFCOMP, EFCOMP-L) - Obsahuje všechny kontrolní možnosti vypsané výše.
 • Rozsah vysoké přídavné rychlosti - Nastavení rozsahu rychlosti do 0.5-45 in/min (13-1100mm/min)
 • Kompletní volba balíčku (EFCOMP, EFCOMP-L) - Obsahuje všechny kontrolní možnosti vypsané výše.
         

Informace pro objednání:

ESM301 (1.) Motorizovaný kontrolní stojan; pojezd (1.) 11,5“
ESM301L (1.) Motorizovaný pojezdový stojan; pojezd (1.) 18“
ESM301-001 (2.) Pojezdové označení s RS-232 výstupem pro ESM301 (2.)
ESM301L-001 (2.) Pojezdové označení s RS-232 výstupem pro ESM301L (2.)
ESM301-002-1/-2/-3 Nastavení stojanu, 6“/12“/24“
ESM301-003 Souprava k montáži na pracovní stůl
09-1162 (3.) Multi-funkční kabel; Série 5/4 k ESM301 (3.)
09-1056 (3.) Sekvenční kabel; ESM301 k PC (3.)
 Možnosti kontroly
EF0104 Počítačové ovládání přes RS-232
EF0115 Programovatelné cestovní limity
EF012 Integrovaná ochrana přetížení(vyžaduje kabel 09-1143
EF013 Automatický návrat
EF014 Cyklování/časová prodleva
EF015 Programovatelné tlačítko funkcí
EF016 Nezávislé rychlosti zrychlení a zpomalení
EF017 Rozšířený rychlostní rozsah, nízký
EF018 Rozšířený rychlostní rozsah, vysoký
EFCOMP Kompletní soubor možností pro  ESM301
EFCOMP-L Kompletní soubor možností pro ESM301L
Vysvětlivky:
 1. všechny modely obsahují 110V AC adaptéry. Připojte příponu „E“ pro euro zásuvku (220V), „U pro  zásuvky ve Velké Británii (220V)nebo „A“for Australské zásuvky (220V). Ex ESM301LE
 2. Pouze tovární instalace povolena. K dispozici je dovybavení.
 3. Pokud jsou požadovaná výstupní data síly, jsou oba 09-1162 a 09-1056 kabely požadovány.
 4. Požadavky: Série 5/4 siloměr; 09-1056 sekvenční kabel; 09-1162 multi-funkční kabel; ESM301(L)-001indikace pojezdu a EF011 programovatelný pojezdový limit
 5. ESM301(L)-001 je včetně možnosti pojezdové indikace.
 

 

 

Katalog firmy MARK-10 ke stažení.

MARK-10

 

Návrat na začátek strany